Hiển thị các bài đăng có nhãn tu-van-phat-phap

Các Cách Tạo Công Đức Để Có Cuộc Sống An Lạc, Hạnh Phúc Theo Lời Phật Dạy

Chẳng cần những giáo lý cao siêu màu nhiệm, chẳng cần tìm cầu những đâu. Bạn chỉ cần làm theo 8 cách tạo công đức sau theo lời Ph… Đọc thêm

Những Lợi Ích Nhiệm Màu Của Việc Niệm Phật Đối Với Người Tu

Có người nói rằng, niệm Phật là con đường nhanh nhất để thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ của cõi Ta Bà. Trời đã về khuya, quý đạo… Đọc thêm

VÌ SAO MỖI ĐÊM NÊN TỤNG ÍT NHẤT 5 BIẾN CHÚ ĐẠI BI

Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, đồng nam, hay đồng nữ nào muốn thọ trì đọc tụng và đối với các chúng san… Đọc thêm

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào